10 May 2007

Да се засмееш на български


От скоро на пазара е новият сборник с хумористични разкази на издателство "Кронос" - "Смях по български".

И макар че напоследък не се усмихваме много често, ние, българите, сме народ с чувство за хумор.

Ироничният поглед към собствените ни недостатъци и към недъзите на собственото ни общество са безценно качество, което е помагало и ни помага да вървим по-леко през изобилието от препятствия и кризи, които нашата национална Съдба с такова постоянство ни поднася.

В този смисъл, срещата с нашенския си мил и роден хумор със сигурност ще е приятна и смехотворна.

Макар селекцията на такъв тип издание да предполага субективизъм на подбора, съставителите твърдят, че с всички сили са се опитали да бъдат максимално обективни (докато са се смяли заедно с избраните автори).

Подборът включва утвърдени автори, отдавна признати за класици на нашата словесност (започни с ироничната усмивка на Щастливеца, през Чудомир, Елин Пелин, Ивайло Петров, Йордан Радичков, Любен Дилов, Георги Мишев, Странислав Стратиев).

При някои от тях трудността е била да се изберат само няколко от многобройните им сатирични произведения. При други – класически разкавачи пък, е търсен точният иронично-саркастичен поглед върху българската действителност.

В сборника присъстват и творби на автори, активно сътрудничили на различни хумористични издания в близкото минало, и чийто имена са известни на по-улегналите поколения, но бяха позабравени в суматохата на прехода като Петър Незнакомов, Антон Антонов – Тонич, Генчо Узунов, Васил Цонев, а според нас те не трябва да потъват в забвение.

В колекцията приръстват и все още трудещите се в попрището на смеха Ясен Антов, Йордан Попов, Кръстьо Кръстев, Михаим Вешим, Чавдар Шинов, Весел Цанков, Николай Вълчинов.

Издателите споделят и съжалението, че поради несъгласие с наследниците на Николай Хайтов, Радой Ралин и Светослав Минков техни творби не са били включени в сборника.

Това обаче едва ли ще отнеме от удоволствието и усмивките, които останалите носят при всеки прочит..

Издава: Кронос

0 коментара: