11 May 2007

ПРЕМИЕРИ - ФЖМК

Уважаеми колеги,

Заповядайте на премиерите на новите издания на ФЖМКНа 14 май 2007 г., понеделник, от 14 ,00 часа – зала 43 на ФЖМК.

Промоция на книгата на проф. д-р Веселин Димитров „Радиопрограмата" организирана от катедра „Радио и телевизия".

На 16 май 2007, сряда, 17,00 часа – зала 16 на ФЖМК.

Катедра „Печат и книгоиздаване" и Университетско издателство „Св. Климент Охридски" представят сборника „Бизнес среда на книгата".

На 17 май 2007 г., четвъртък, от 18,00 часа в зала 1 на СУ.

Премиера на сборниците:

· "Комуникация, спорт и култура" - съставители и научни редактори Минка Златева и Дияна Петкова от катедрата на ЮНЕСКО "Комуникация и връзки с обществеността " на ФЖМК на СУ;

· "Комуникационен мениджмънт в световната политика и бизнеса" - научен редактор проф. Евгений Пашенцев от Московския градски педагогически университет (Русия);

· "Европейски изследвания на културното наследство" - петтомник с научни доклади от европейски проект, съставител и научен редактор проф. Милош Дрдацки от Академията на науките на Чешката република.

На 18 май 2007г., петък, от 9,00 до 19,00 часа в зала 1 на СУ

Десета юбилейна международна научна конференция на катедрата на ЮНЕСКО "Комуникация и връзки с обществеността" на ФЖМК на СУ на тема "Културни различия и комуникация между културите", организирана съвместно с ПРООН-България и Националното движение "Българско наследство". Първи ден (теоретична дискусия).

На 19 май 2007 г., събота, от 9 до 19 часа в зала 1 на СУ

Десета юбилейна международна научна конференция на катедрата на ЮНЕСКО "Комуникация и връзки с обществеността" на ФЖМК на СУ на тема "Културни различия и комуникация между културите", включващ кръгла маса между специалисти по връзки с обществеността и журналисти, докторантски семинар и студентско ателие.

На 21 май 2007 г., понеделник, от 18,00 – зала 13 на ФЖМК

ФЖМК и Австрийското посолство представят сборника „Австрия-България: традиции с бъдеще", подготвен в рамките на съвместен проект от 2005-2006 г.

На 22 май 2007 г., вторник, от 17,00 – зала 13 на ФЖМК

Катедра „История и теория на журналистиката" представя сборника „Журналисти по теория, журналисти на практика" (информационен дневник от провеждането на първия медиен панаир 11-15 декември 2006 г.).

На 30 май 2007 г., сряда, от 11,00 часа – зала 43 на ФЖМК

Промоция на студентска телевизионна продукция организирана от катедра „Радио и телевизия".

0 коментара: