10 May 2007

Време е за номинации

Нов български университет обяви конкурс за Наградата за гражданска доблест "Паница" за 2007 г.
Крайният срок за номиниране на кандидати е 31 май 2007 г.

Наградата се присъжда от учреден с дарение на Димитър Паница фонд към настоятелството на НБУ. Лауреатите на наградата получават специална грамота, плакет и 10 000 лв.

Наградата се присъжда на личности, които служат за достоен пример за обществено поведение и с дейността си утвърждават ценностите на високия обществен морал и почтеност, на обществения диалог, хуманизъм и толерантност, като така допринасят за позитивна обществена промяна на местно или национално ниво.

Кандидатури могат да предлагат граждани, групи граждани или юридически лица. Пълния текст на статута на наградата и формуляр за номиниране на кандидати можете да намерите на www.nbu.bg/panitza или на www.fdbfoundation.org

0 коментара: