23 May 2007

Книгоиздаване - изпит

Колеги, днес ( вчера, 22 май ) с част от курса и Гриша Атанасов решихме изпитът ни по Увод в книгоиздаването да се проведе на 20. 06. от 11 часа. Смятаме, че датата е подходяща, предишният изпит се пада на 15-ти и имаме 5 дни.
Възражения май не се приемат, но все пак, ако има такива, нека ги обсъдим на следващата лекция, за да няма твърде много недоволни.
София престана да бъде толкова дъждовна, да видим до кога :) Поздрави!

0 коментара: