23 February 2007

Инфо

На днешното упражнение асистент Загоров обяви, че този, който не е присъствал на упражнение, може да го направи през следващата седмица. Т.е. той ще бъде там всеки петък, ако има отсъстващи, без значение редът на упражненията. Другото : държи много на присъствията от тук нататък -- минимум 80% присъствия за втория семестър. Без това и курсова работа няма смисъл да се явяваме на изпит през лятната сесия.
Последният влак за плащане на такса и заверяване е до 28-ми.

19 February 2007

Програма за летен семестър

Понеделник : ------------------- :)

Вторник : от 11:00 до 13:00 - Теория на литературата (у) - зала 74 през седмица; на четна седмица;

Сряда : от 09:00 до 11:00 -Български език и стилистика (л) - зала 44
от 11:00 до 13:00 - Български език и стилистика (у) - зала 15
от 13:00 до 16:00 - Литературна комуникация (л+у) - зала 61
от 16:00 до 18:00 - Теория на литературата (л) - зала 66;

Четвъртък : от 13:00 до 15:00 /често пъти времетраенето на лекцията ще бъде по-малко от 2 часа/ - Теория и практика на редактирането - зала 16

Петък : от 09:00 до 11:00 - Увод в книгоиздаването - зала 63
от 11:00 до 13:00 - История на книгата (л) - IV км, блок 1
от 13:00 до 15:00 - История на книгата (у) - IV км, блок 1 през седмица;

Събота : от 13:00 до 15:00 - Чужд език ----> това май са го сложили на всички за смях :-)

Факултатива пак ние ще се договаряме с преподавателите. Спорта - тоже.
Съжалявам, че не е на таблица, но нямам възможност в момента да го направя.

14 February 2007

Update

Честит празник на всички влюбени, обичащи алкохола и най-вече на тези, чиито баби и дядовци правят домашна ракийка и винце! Да сте живи и здрави и с вечно румени бузи :)

Остана един изпит - утрешният по социална психология. Успех на всички ни.
До 16.02 ( петък ) трябва да посетите уютния кабинет на г-жа Ичева и да се запишете за факултатив. Изборът е между "Детска телевизия" и "Интеграция на България в Европейския съюз". Явно е отпаднало изискването факултативите от първи семестър да бъдат продължени и във втория.
След плащане на таксата за летния в Ректората ( вход от към ул. "Шипка", IV етаж : каса ) трябва с касовата бележка да бъде заверен зимният семестър, мисля пак при Ичева. Срокове за плащане не видях да са определени.
Това е за сега. Пийте за здраве и за любов!