19 February 2007

Програма за летен семестър

Понеделник : ------------------- :)

Вторник : от 11:00 до 13:00 - Теория на литературата (у) - зала 74 през седмица; на четна седмица;

Сряда : от 09:00 до 11:00 -Български език и стилистика (л) - зала 44
от 11:00 до 13:00 - Български език и стилистика (у) - зала 15
от 13:00 до 16:00 - Литературна комуникация (л+у) - зала 61
от 16:00 до 18:00 - Теория на литературата (л) - зала 66;

Четвъртък : от 13:00 до 15:00 /често пъти времетраенето на лекцията ще бъде по-малко от 2 часа/ - Теория и практика на редактирането - зала 16

Петък : от 09:00 до 11:00 - Увод в книгоиздаването - зала 63
от 11:00 до 13:00 - История на книгата (л) - IV км, блок 1
от 13:00 до 15:00 - История на книгата (у) - IV км, блок 1 през седмица;

Събота : от 13:00 до 15:00 - Чужд език ----> това май са го сложили на всички за смях :-)

Факултатива пак ние ще се договаряме с преподавателите. Спорта - тоже.
Съжалявам, че не е на таблица, но нямам възможност в момента да го направя.

0 коментара: