16 April 2007

Задача по Книгоиздаване

Колеги, миналата седмица Гриша Атанасов ни постави задача: посещение на 2 книжарници по наш избор и описателно сравнение на работата им, това може да включва всичко, което прецените за необходимо - от видове литература и начин на поднасяне до качество на обслужване на персонала; обем - 4/5 печатни страници. Желателно е да сте приключили с тази задача до петък, но който не успее, нека я прати в следващите няколко дни.
Готовите материали пращайте на grisha1@gmai.com
УСПЕХ!

Г. Атанасов помоли за малко по-стабилно присъствие на лекциите му, защото при наличния до момента състав, занятията пропадат!

1 коментара:

Бистра said...

Колеги, спасявате ми кожата! И не само моята предполага...
Повечето от нас са изпуснали последното занятие. Аз от блога разбирам, че имаме задача...
Благодариммм! :)
Бистра Г.