11 April 2007

Темата по История на книгата е: "Книга-общество-Възраждане".

Цитирам: "До петък! Темата е: "Книга-общество-Възраждане".
Ще се видим в петък на обичайното място и в обичайното време.
(Мимето)

Успех, колеги!

0 коментара: