12 April 2007

Тръгва ново списание за философия и хуманитаристика


Във връзка с първия брой на "алтера Академика" издателите организират дискусия върху проблемите на хуманитарната научна периодика у нас.

Ново сезонно списание за философия, хуманитаристика и социални науки ще осигурява място за среща на различни теоретични направления, научни школи и изследователски стилове. "алтера Академика" ще се стреми да насърчава диалога между тях. Представянето на първия брой е на 13 април от 18 ч. в артцентър "алтера". Тематичните акценти са Тялото и Дельоз.

Текстове в броя:

- "Човешкото тяло според Максим Изповедник и Григорий Палама" (Георги Каприев),

- "Кръщаваното тяло" (Мария Шнитер, Димо Чешмеджиев),

- "Картезианските тела" (Васил Видински),

- "Дезорганизацията на живота" (Боян Манчев),

- "Струйка кръв. "История но окото" на Жорж Батай" (Антоанета Дончева),

- "Паралелните различия. Дельоз и Дерида" (Жан-Люк Нанси),

- "Посоките на смисъла. Дельоз и романът" (Еньо Стоянов),

- "Размисъл за истината" (Калин Янакиев).

В списанието има и раздел за рецензии върху нови български и чуждестранни книги, както и върху проблеми на българските научни преводи. Във връзка с първия брой на списанието издателство "алтера" и артцентър "алтера" организират дискусия върху проблемите на хуманитарната научна периодика в България. Представители на всички значими периодични издания за хуманитарни и социални науки ще обсъдят на срещата настоящи проблеми и стратегии за бъдещото развитие на научното хуманитарно мислене у нас.

Модератор на дебатите ще бъде проф. Георги Каприев.

0 коментара: