05 December 2007

Евроконкурс за млади журналисти

Млади журналисти от цяла Европа са поканени да участват в паневропейски конкурс, посветен на разширяването на ЕС. Целта е да бъдат насърчени да отразяват политиката на разширяване и да обменят възгледите си за нея. Ще бъде избран национален победител за всяка страна. Срокът за участие е 15 март 2008 г.
За информация: www.EUjournalist-award.eu.

0 коментара: