15 December 2007

Чете ли се?

Веселин Димитров за Капитал Light

Осем минути могат да са две цигари време, разстоянието между първото и второто иззвъняване на будилника или един разговор по телефона с родителите. Същите незначителни осем минути са и средното време, което всеки един българин прекарва дневно с книга в ръка. Няма да оценяваме дали това е много или малко най вече защото някои хора четат много повече. А други въобще не четат. Въпрос на личен избор, да. От друга страна, "четенето е въпрос на държавна сигурност", както ни казва Игор Чипев, директор на дирекция "Книга и библиотечно дело" към Министерството на културата. Тази година министерството за пръв път отдели 2 милиона лева, за които библиотеките в страната могат да кандидатстват с проекти. Така се дава възможност по прашасалите библиотечни рафтове да се появят нови издания. Това може да е първа стъпка към раздвижване, най-вече в малките градове, където нови книги в момента просто няма. Това е странно, защото, отново според Чипев, в България има свръхиздаване - средно тук се издават по 20 книги на ден.

В същото време 42 процента от българите въобще не четат (което е нормална стойност за ЕС), а 53 процента не си купуват книги (всички данни дотук са от изследването на "Алфа рисърч" "Четяща България" от миналата есен). Връзката между огромното издаване и ниския интерес има нужда от едно икономическо обяснение - голяма част от книгите тук се публикуват в тираж 500 бройки и затова рискът за издателите е нисък (също като печалбите им). Тиражът от своя страна не е голям просто защото книгите не получават достатъчна реклама. Истинската литературна критика също почти липсва, което пречи на читателите да се ориентират в морето от издания. Помощ в ориентацията може да даде Панаирът на книгата (5-9 декември в НДК в София), който е и поводът Light да посвети следващите си страници на книгите и четенето. Докато подготвяхме темата, помолихме писателя от български произход Илия Троянов да сравни нашия и немския книжен пазар. Неговата "Събирачът на светове" беше пусната в България преди три месеца в тираж от хиляда бройки. "В немскоезичния свят книгата е продадена в 330-хиляден тираж. Хиляда бройки в момента се продават за седмица, защото книгата е малко поотшумяла", ни написа той, а за точно осем минути нас ни хвана срам.

58% от българите четат книги.
11% всеки ден.

За сравнение - делът на четящите е по-висок в
72% - Швеция,
66% - Финландия,
63% - Великобритания,

по-нисък е в
33% - Португалия,
45% - Гърция,
48% - Испания.

Най-известният чуждестранен автор тук е Дан Браун.
4.5% от българите са чували за него.

22% от българите посещават библиотеки.
35% биха дали до 5 лв. за книга.
50% от домакинствата в България имат под 50 книги.

Данните са от изследване на "Алфа рисърч", проведено през есента на 2006 г.

1 коментара:

Ins said...

последният процент ме натъжава...