08 December 2007

КОНКУРС! КОНКУРС! КОНКУРС!

ІІ Национален литературен конкурс "Хермес" (за първа книга - поезия и проза)

Във връзка с 15 годишнината от основаването си ИК “Хермес” обяви през месец ноември 2006 г. І-вия Национален литературен конкурс, който приключи тази година. Победители в този І-ви конкурс бяха:- Светла Павлова – “Кармичен възел” – поезия-

Момчил Цонев – “Homo Pseudo. Pseudo-етика на чая с бисквитки” – проза.

Вярна на идеята да помага на младите автори да изявят своя талант, ИК ”Хермес” обявява ІІ-ри Национален литературен конкурс.

Националният литературен конкурс: – се стреми да стимулира младите автори за постигане на тяхната творческа реализация;– има за цел да популяризира творчеството на младите писатели и да им помогне да направят първите си стъпки по дългия път към писаното слово, за да открият своето място в света на литературата;– дава възможност на младите читатели в България да се запознаят с произведенията на своите връстници, да открият в тях частица от себе си и отговори на своите житейски въпроси;– ще насочи вниманието на младите хора към книгата, ще възроди интереса към четенето като приятен и полезен начин за духовно и личностно израстване.Националният литературен конкурс е подкрепа за българската книга, която ще съхрани нашата идентичност в семейството на европейските народи.Условия за участие в конкурса:

* Автори, които нямат издадена книга до момента.

* Автори до 25 години.

Срок за приемане на ръкописи: 31 януари 2008 г.Пловдив, ул. Богомил №59,

тел: 032/ 630 630

Имейл: info@hermesbooks.com

Срок за издаване на наградените книги: май 2008 г.

0 коментара: