08 December 2007

Поредна Алтера


На 6 декември от 12 часа на 3 ет., Фоайе Запад, в рамките на Панаира на книгата, издателство алтера представи проекта си ЗЕВГМА.
ЗЕВГМА е поредица за философия, хуманитаристика и социални науки под редакторството на доц. д-р. Миглена Николчина. Дотук в поредицата са издадени сборникът „Места на любовта”, книгата на Боян Манчев „Тялото-Метаморфоза”, както и книгата на Ирина Генова „Tempus fugit/ Времето лети/ Time is flying”.
„Места на любовта” съдържа текстове на десет източноевропейски авторки. Сборникът съдържа критически есета с различни перспективи върху философския и литературен Ерос. Пол/родовата разлика е изведена като основополагащ аргумент в етиките на любовта. Съставители на сборника са Миглена Николчина и Надежда Радулова.
Голяма част от текстовете в „Тялото-Метаморфоза“ са вдъхновени от опита на съвременното изкуство, на конкретни творби и артисти. През опита на пърформанса, танца и видеоарта, книгата на Боян Манчев отключва и мисли пластически метаморфозите на тялото, опитва се да изпита тялото-метаморфоза.
Книгата на Ирина Генова „Tempus fugit/ Времето лети/ Time is flying” е първият по рода си билингвистичен (на български и английски) прочит на съвременното изкуство и на визуалния образ. Книгата е израз на желанието на авторката да бъде изявена валидността на случилото се след прага на 90-те.
Вниманието е съсредоточено върху работи и образи, които имат трайно въздействие; включени са актуални дебати върху визуалното, надхвърлящи традиционните територии на изкуството. Състои се от 4 части, всяка от които е придружена от днешни референции, коментари и визуален материал.

0 коментара: