15 July 2008

hello, i'm *** and this is my handwriting

Никога досега в живота на човека не е имало толкова много писано слово. Четенето е това, което като че ли правим най-много - до нас всеки ден стигат хиляди думи под формата на вестници, списания, книги, сайтове, имейли, есемеси, плакати, реклами...

И тъй като всичко е дигитализирано, това, което четем, зависи само от едно натискане на копче от клавиатурата. От това натискане обаче може да излезе всичко - зависи от шрифта, който ползваме. Чрез избрания шрифт написаното може да излъчва строгост, разсеяност, закачка.

Интересни са хората, които създават шрифтовете, с които така много ни влияят. Кои са те? Как им хрумват идеите? Как пишат на ръка самите те? И дали това влияе на работата им?

Тези въпроси си задава уеб-специалиста Камерън Адамс и за да задоволи любопитството си, моли неколцина видни създатели на шрифтове да напишат едно изречение на ръка, да го сканират и да му го пратят.

Селекцията Камерън публикува тук.

0 коментара: