12 July 2008

за съвременните български писатели

- Елена Кодинова - Когато писателите нямат характер
- Момчил Николов - Обида към българската литература
- Милена Фучеджиева - Да се накозиш с Фучеджиева
- Тихомир Димитров - Реплика

0 коментара: