13 July 2008

съвети за писане

По повод вчерашното четене на критика към съвременния българския писател, попаднах на няколко текста от Литернет.

През 2006 година Алек Попов, Георги Господинов, Емилия Дворянова, Кристина Димитрова, Пламен Дойнов и Теодора Димова участват в школа за творческо писане, като дават съвети за писане на младите автори.

Най-много ме впечатли текстът на Кристина Димитрова За битката между мене и писането и как то побеждава.

0 коментара: