12 March 2008

the Oscars of type design


Може би сте попадали на чудесните статии за шрифотове в Groove Manifesto.
Наскоро прочетох тази и оттогава обръщам специално внимание на буквите, които чета.

Днес попаднах на постинг, в който са събрани някои от най-добрите шрифотове, получили наградата Typographica за 2007. Наричат я the Oscars of type design и това, което ме впечатли, е, че от тази година те правят следното разграничение:

Тhe description has evolved from “fonts” to “typefaces”. Yes, there is a difference. Mark Simonson explains it best:
The physical embodiment of a collection of letters (whether it’s a case of metal pieces or a computer file) is a font. When referring to the design of the collection (the way it looks) you call it a typeface.

Тук може да разгледате посочените за най-добри typefaces за 2007.

0 коментара: