06 March 2008

един друг панаир


The NY Art Book Fair е по-особен панаир. Панаир на смелостта и дързостта. На идеите и рисковете. На книгите, които се издават в ограничен тираж от 50-100 броя, защото независимите артисти предпочитат да правят така - да подпишат лично всяко копие и да го направят специално. Не на масовото производство. Не на бизнеса в лошия смисъл на думата. Изкуство заради изкуството. Такса за вход няма.

The NY Art Book Fair се провежда от 2006. Миналата година е имало над 120 участници от целия свят - както големи издателства, така и независими артисти, които са представяли собствената си ръчно направена книга.

малък репортаж от миналогодишното издание

0 коментара: