21 November 2008

служебен пост

От днес курсът си има нова поща - publishing.su [at] gmail [dot] com. Цялата кореспонденция - както вътрешна, така и външна - се прехвърля там. Колегите да разпитат за паролата. :-)

0 коментара: