17 November 2008

машенка, да заминем за москва!


Тези дни любимата Ирина Тройтская спомена за представяне на книга, която скоро ще бъде публикувана, но която към момента има само един екземпляр.

Впечатли ме обаче друго. В поста си тя споменава, е събитието е било в Държавния московски университет за печатно изкуство. Не бях чувала за този университет и много се зарадвах. Потърсих информация на английски и - честно - прииска ми се да уча там.

Основан през 1930, днес университетът има шест факултета, един от които е по книгоиздаване и книготърговия. Специалностите, които дават магистърска степен, се изучават по пет години. Отделно има няколко докторантски програми.

Университетът има амбицията да подготвя специалисти за всички области от полето на книгата - от самите автори, през обработката на работата им, книгоиздаване и редактиране, печат, разработване на цялостна визия на продукта, реклама, счетоводство и одит, цялостна икономика и мениджмънт на печатната индустрия. Освен това има специалности, заети изцяло в информационното поле на книгата - библиография и технически информационни системи.

Към момента там учат около 6'000 студенти. Съотношението мъже-жени е 1:1, а статистиката за местни-чуждестранни студенти е 20:1. Преподавателите са повече от 400 от най-видните руски и чуждестранни специалисти. Библиотеката съдържа около милион и половина книги за свободно ползване.

Годишната такса е $2200. Чуждестранните студенти могат да живеят в специалните хостели на университета, за които се плаща отделно. За кандидатстване се изисква средно образование и добър руски.

0 коментара: