16 October 2008

библиотерапия

В последните години библиотерапията става все по-популярна, като постепенно започва да се налага като необходима за книжния бизнес. Идеята й накратко е, че чрез четене на подходящи книги, хората могат по-леко и бързо да разрешават собствените си проблеми.

Библиотерапията всъщност никак не е нова. Според едни възниква в Щатите през 30-те години на миналия век и е използвана най-вече за лечение на психологическата травма при войниците след Втората световна. Според други води началото си още по времето на първите библиотеки в Древна Гърция.

Днес много често се използва при децата. За съжаление на някои от тях се случва на твърде малка възраст да се сблъскат с проблеми, за които още не са готови. Обикновено става дума за неща като смърт, алкохолизъм в дома, физически увреждания, осиновяване, преместване, разпадане на семейството, отиване на родители в затвора и подобни.

Най-общо библиотерапията се използва в следните случаи: да помогне на хората да изградят собствен мироглед, да улесни разбирането на човешкото поведение, да повиши самооценката, да спомогне за намирането на нови интереси, да намали емоционално или умствено напрежение, да покаже на човек, че не само той има точно този проблем, тоест, че той може да се дискутира свободно, както и да покаже, че съществува повече от едно решение на този проблем и до него човек може да достигне сам.

Първоначално библиотерапията използва готови написани текстове, като само ги пренасочва към съответните читатели. С времето се появява нужда да се пишат нови книги по дадени проблеми. Важно е обаче те да са силни и стойностни сами по себе си, защото в противен случай четенето може да доведе до обратен ефект. В определени случаи освен четене, терапията може да включва и други дейности - например дискусия, писане на есе по тема, рисуване на рисунка при деца, създаване на пиеса и подобни.

Книгите за самопомощ също са вид библиотератия, само че те не са предписани от специалист, а са намерени от самия читател. Впрочем именно появата на специалисти - библиотерапевти - става много популярна напоследък.

Британската книжарница The School of Life например предлага консултации по въпроса "коя книга да прочета и как тя ще ми помогне". Според екипа в днешно време все по-осезаемо се чувства нужда от такъв специалист, защото на всеки 30 секунди някъде по света се публикува нова книга и на човек са необходими 163 живота, за да прочете всички заглавия на Амазон например. Срещата с терапевтите се уговаря предварително, като тя може да стане както на място в книжарницата, така и в дома/ офиса на клиента, а също и по телефона или имейла. Срещите протичат като клиентите (пациентите?) накратко разказват за опита си с книгите, споделят притесненията и търсенията си, а нерядко може да става дума за подарък на приятел, който се жени, или за баща, на когото престои тежка операция. В идеалния случай библиотерапевтът предлага възможно най-подходящата книга за целта. Към момента цената на услугата (без цената на самите книги) варира между 35 и 50 лири, като може да включва повече от една срещи.

Намирам идеята за чудесна, но разбирам и по-възрастните хора, които въздишат, че ех, едно време, още преди книжния пазар да се комерсиализира по този начин, кратък разговор с продавача в книжарницата е вършел същата работа.

0 коментара: