10 March 2010

професионален блог за съвременен български език

В гимназията бях едно от онези деца, които въпреки че не си падат много по училището и внимаването в час, обичат занятията по български, умират си да правят тестове, да изкарват шестици и да коментират задълбочено с приятелите си този или онзи езиков въпрос. Точно в тези времена ме върна чудният блог на Павлина Върбанова. Осъзнах колко много са ми липсвали този тип разговори и жадно изчетох всичките й публикации, които са преди всичко насочени към езикознанието - граматика, морфология, пунктуация, лексика...

Павлина е филолог, от години работи като езиков редактор и коректор, а научните й интереси са в сферата на старобългаристиката и историята на българския език.

Тя е всичко, което можем да очакваме от един филолог - умна, забавна, умерена, изтънчена, начетена, внимателна, задълбочена и много повече! Езиковите норми и правила познава отлично, често се допитва до различни речници и граматики, но от друга страна провокира и търси да чуе гласа на своето (и нашето) собствено езиково чувство! Така се оказва, че някои от "старите" правила днес вече тежат, пречат или просто са демодирани и не отговарят на реалността (вижте например публикациите за рода на думата аташе или кавичките).

За тези, които се интересуват от езика, блогът на Павлина е истинско удоволствие и провокация! Ако нещо ви човърка, задайте й въпрос, тя обича! :-)