30 January 2007

Предстоящи изпити от сесията

05.02 - предаване на курсовите работи по Соц. психология;

07.02. от 11:00 часа - предаване на презентациите по ИТ;

07.02. от 12:00 часа в аудитория 53 - съобщаване на оценките по ИБЖ от изпита + курсовата работа;

08.02 от 13:00 часа - писмен изпит по френски език;

09.02 - устен изпит по френски език;


14.02 - защита на презентациите по ИТ + представяне на проблем от конспекта;

15.02 от 13:00 часа - изпит по Соц. психология.

23 January 2007

Честит ни блог!