02 July 2009

поща

Тези дни научих за един чудесен обичай в бизнеса с детски книжки. Много често, когато илюстраторите изпращат свои материали на издалите по пощата, те изрисуват подобаващо и плика.

Сега подбирам няколко любими, а за още ви насочвам насам.

Susanne Varley

Posy Simmonds

Binette Schroeder

Satoshi Kitamura

via

2 коментара:

Aquawoman said...

Приказни са !

Anonymous said...

уникални са : )