28 January 2008

Изложба на новите постъпления в СГХГ


До 2 март Софийска градска художествена галерия ще представи най-новите си постъпления във фондовете Живопис, Графика, Скулптура и Съвременно изкуство и фотография. Това са творби, закупени или дарени на галерията през последната година, представителни за различни периоди в българското изкуство от различни поколения художници.


Сред новопостъпилите произведения има творби на автори с цялостен принос в развитието на българското изкуство като Златю Бояджиев, Петър Дочев, Веселин Стайков, Борис Денев, Йоан Левиев, Димитър Киров, Олга Вълнарова, Генко Генков, Любен Диманов и Румен Гашаров. Включването на работи от Станислав Памукчиев, Божидар Бояджиев, Красимир Добрев и Венцислав Занков е стъпка към попълване на един малко изследван етап от развитието на съвременната живопис и пластика, започнал в края на 80-те години на миналия век. Застъпен е и периодът, поставящ началото на съвременно изкуство в България, с работи като движещата се машина Време на Любен Костов, участвала в Третото Истанбулско биенале през 1992 г.


Тъй като галерията има функциите на своеобразен музей на София, акцент в подбора са произведения, посветени на града, в който живеем, като Софийски лъвове на Надежда Олег Ляхова и Отговорна живопис на Кирил Прашков. Този избор е обоснован и от повишения интерес на съвременните художници към градската тема. Емблематичният цикъл Alla’s Secret на Алла Георгиева е представителен за развитието на художествения феминизъм у нас през 90-те. В колекцията на музея влизат и работи от младите автори Светозара Александрова и Самуил Стоянов, които са сред най-активно работещите в областта на съвременното изкуство от последните няколко години. Колекцията следва хронологията на историята на изкуството, показва различните насоки в нейното развитие, поставя ударение върху определени автори, периоди или конкретни изложби и събития с особено значение.Основният източник за попълване на музейните фондове все още са даренията от самите автори, техните наследници и колекционери.


0 коментара: