22 November 2007

Важно!

Колеги,

оказа се, че все пак сме имали два пъти упражнения по Теория на масовата комуникация...Последният път, т.е. на 16.11., асистентката е решила да ни даде задача (за "наказание"), т.като не сме били ходили!..Колко вярно е това е отделен въпрос!..

В срок до 30.11. трябва да предадем резюме на една от 5-те книги, които ще посоча по-долу, с обем не по-малко от 30 печатни страници.
В противен случай, оценката ни ще бъде намалена с една единица...


Ще го оставя без коментар!


Книги:


1.Кунчик, Ципфел - "Въведение в науката за публицистика и комуникация" ;

2.Dennis McQuail – “Mass Communcation Theory” ;

3.Dominick, Wimmer – “The Dynamics Of Mass Communication” ;

4.Marshall McLuhan – “Understanding Media.The Extensions Of Man” ;

5.Katz, Lazarfeld – “Personal Influence : The Part Played By People In The Flow Of Mass Communication”.by Инчето.

0 коментара: