15 August 2007

Важно!

Колеги,

тия дни се свързах с г-н Г.Атанасов, който ми каза, че бележките за летния стаж трябва да се предадат за заверка на 17 септември от 13 до 17 ч. и следващите дни.

Не забравяйте!:)

0 коментара: